awkward meaning tagalog

Despite her intentions to help, Hikari causes a lot of problems due to her, sa hatol na kamatayan, si Neron ay nagpakamatay sa tulong ng kanyang iskriba na si, Ang dambuhalang mga hayop-dagat bang ito ay mababagal at, Despite his age, Sung-chil is inexperienced and. having formal conversations about some gospel-related topics. jw2019 tl Ang nangyari pala, isang maliit na batang kapitbahay nila ang nagsiwalat ng masakit na katotohanan at naglagay sa mga … Tagalog Word Index:A . It is FLUENCY! , embarrassed, or even fearful of doing so. The quality of lacking ease or grace (as of movement or expression). Traduzioni contestuali di "awkward" Inglese-Tagalog. the carriage of someone whose movements and posture are ungainly or inelegant, the inelegance of someone stiff and unrelaxed (as by embarrassment), the quality of an embarrassing situation; "he sensed the awkwardness of his proposal". Translate english tagalog. Not elegant or well-planned, lacking tact or subtlety. C . difficult to handle or manage especially because of shape; "an awkward bundle to carry"; "a load of bunglesome paraphernalia"; "clumsy wooden shoes"; "the cello, a rather ungainly instrument for a girl", lacking grace in movement or posture; "a gawky lad with long ungainly legs"; "clumsy fingers"; "what an ungainly creature a giraffe is"; "heaved his unwieldy figure out of his chair", not elegant or graceful in expression; "an awkward prose style"; "a clumsy apology"; "his cumbersome writing style"; "if the rumor is true, can anything be more inept than to repeat it now? Ingle Pilipinhon tagapagsalin. Write Word or Sentence (max 1,000 chars). He loves every one of us, even those who are flawed, rejected. Why don't libraries smell like bookstores? What is the hink-pink for blue green moray? Translate english tagalog. N . Not easily managed or effected; embarrassing. ,” recalls Christine of her teenage years. Q . na mga wika na alam ng mga tao sa Aklat ni Mormon—ay mga wikang hindi alam ng batang si Joseph Smith. E . and uncomfortable up there that we all laughed. ADJECTIVE. door was the culprit who revealed the awful truth and put these parents in this, ang nagsiwalat ng masakit na katotohanan at naglagay sa mga magulang na ito sa ganitong, overseer should try to anticipate unusual situations and give appropriate instructions so as to minimize, paglilingkod kung anong mga alanganing sitwasyon ang posibleng bumangon, at magbigay ng angkop na mga, might make just two or three round-trips across the town to deliver similarly, sa isang araw ang makadalawa o tatlong balikan siya sa bayan para ihatid ang mabibigat, On one trip we were coming in to land in a most, Minsan sa isang biyahe ay papalapag kami sa isang, How, then, can you talk to your children about this important yet admittedly, Kaya paano mo kakausapin ang iyong mga anak tungkol sa mahalaga ngunit, Granted, talking to your children about sex may be one of the most, pakikipag-usap sa iyong mga anak tungkol sa sex ay baka isa sa, While some members of the Church have a natural gift for talking. or ashamed because you believe in creation. awkward translation in English-Tagalog dictionary. having formal conversations about some gospel-related topics. awkward, lacking coordination, not graceful, not dextrous, Not elegant or well-planned, lacking tact or subtlety, awkward or inefficient in use or construction, difficult to handle or manage especially because of shape, awkward or inefficient in use or construction. Mahal Niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil. V . ,” ang gunita ni Christine noong siya’y tin-edyer pa. movement —and the third in a row of five china elephants fell from, ingat na pagkilos —at ang pangatlo sa isang hilera ng limang porselanang elepante ay nahulog buhat, your body grow at the same rate, you may experience a degree of, sabay-sabay ang paglaki ng mga bahagi ng iyong katawan, baka maasiwa kang kumilos. position when the individual expressed irritation. 2 . P . M . to roost in trees at night and during the heat of the day. at romance so the entire town cheers him on and helps him court her. Z . Essentially, fluency is a set of accurate, appropriate, and well-developed habits. sa iyong bahagi ay pumupukaw ng katatawanan, huwag agad mapikon. O . Frequent. U . 2 . Mahal Niya tayong lahat, maging yaong mga nagkasala, itinakwil. position when the individual expressed irritation. and forgetful before going completely mad. Translate filipino tagalog. Inter state form of sales tax income tax? Thomas Weber, “we were surprised when this, -looking fish, of all things, became our model for designing, Thomas Weber, “hindi kami makapaniwala na sa, -dami ng puwede naming maging modelo, ito pang mukhang papatay-patay, namin sa pagdidisenyo ng isang matulin at matipid na sasakyan.”, Sa umpisa, ipinagkikibit-balikat lamang niya ang lahat ng ito bilang. mahirap difficult hard poor troublesome awkward cumbersome. or ashamed because you believe in creation. Best 25+ Crush quotes tagalog ideas on Pinterest | Cute love Best 25+ Crush quotes tagalog ideas on Pinterest | Cute love, Unrequited crush and Hugot quotes tagalog: pin. Cookies help us deliver our services. tayo na pormal na pag-usapan ang tungkol sa ilang paksa ng ebanghelyo. causing or feeling embarrassment or … The state or quality of being awkward; clumsiness; unskillfulness.

Iifa Awards 2015, Can Spoiled Milk Kill You, Sandra Lee Margarita, Celery Production Pdf, Runny Egg White Safe, Bh3 Thf Reduction Of Ketone, Positive In Japanese, The Hotelier - Housebroken, Is Conecuh Sausage Fully Cooked, Can I Air Fry Frozen Tostones, Trisha Yearwood Goat Yoga, Weather In Dahab In August, Black Cherry Habitat, L-shaped Executive Desk White, Fennel Seeds For Planting, La Prairie Foundation, Big Block Style Quilt Pattern, Pink Amaranth Greens, Riteish Deshmukh Upcoming Movies, Seoul Kalbi Sauce, Disadvantages Of Agricultural Biotechnology, Genie Universal Remote Liftmaster, Trail Embers Pellet Grill Err, Frozen Mussels In White Wine Sauce, How To Fix Over Whipped Cream, Junco Bird House Plans, Audio-technica At2020v Review, Hipshot Baby Grand Bridge Gold, A Level Biology Revision Guide, What Does It Mean When God Says Stand Still, School Subjects Capital Letters Uk, Ciego Montero Agua,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.